Slim zoeken

 

Meer ...

Het Liemers Museum ligt op circa 100 meter van station Zevenaar en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 14.00 - 17.00 uur.

Kerkstraat 16,
6901 AB  Zevenaar
085-0409971
vvv

Sporen02Sporen van mensen: boeren, ridders en soldaten

 

Ruim 20 jaar geleden vonden de eerste opgravingen plaats aan de zuidrand van Didam. Vanaf die periode hebben archeologen en vrijwilligers de bouw van een industrieterrein, een woonwijk en een rondweg intensief begeleid. Dit is niet zonder resultaat gebleven. Sporen van boeren uit de Steentijd, een nederzetting uit de IJzertijd, een dorp van Germanen en een middeleeuws kasteel waaronder de resten van rijke graven uit de Vroege Middeleeuwen kwamen tevoorschijn. In september worden de mooiste vondsten uit de afgelopen jaren tentoongesteld in Kunstwerk! Liemers Museum in Zevenaar.

 

De gemeente Montferland, het Archeologisch Dienstencentrum (ADC), de Historisch Archeologische Stichting en het Liemers Museum hebben deze expositie georganiseerd om stil te staan bij de afsluiting van het laatste archeologische project van de Randweg in Didam.

 

Sporen03De expositie ‘Sporen van mensen: boeren, ridders en soldaten’, toont de vondsten vanaf de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse Tijd tot in de Volle Middeleeuwen van meerdere archeologische instanties samen met vrijwilligers op Kollenburg, Kerkwijk en de Randweg.
Tentoongesteld worden metalen voorwerpen waaronder een gouden broche, gordelbeslagen ingelegd met goud en zilver, munten, aardewerk zoals kogelpotten van Didamse makelij, maalstenen en vele andere voorwerpen en foto’s. Dank gaat uit naar het museum Het Valkhof in Nijmegen voor het in bruikleen geven van de voorwerpen.
De expositie sluit naadloos aan bij verhalen van de Liemerse amateurhistorici Tinneveld en Van Dalen over het kasteel van Didam door de vondst van de gracht en fragmenten van de fundering van het kasteel. Didam heeft een historie die vele eeuwen teruggaat en deze zal in vele vormen te zien zijn.

 

De expositie ‘Sporen van mensen: boeren, ridders en soldaten’ is vanaf 9 september  tot en met 1 oktober voor het publiek toegankelijk.

 

Blijf op de hoogte en ontvang het laatste nieuws over ons museum op Twitter!

 

twitterbutton.nl

 

twitterfacebookVVVInloggen medewerkers